KhunThong (ขุนทอง)

Friends 1,991,559

เหรัญญิกพันธุ์ใหม่

ใครๆก็ใช้ "ขุนทอง"

“ขุนทอง” Chatbot เหรัญญิก เพื่อนคู่ใจในการเรียกเก็บเงิน ไม่ว่าหารแบบไหนๆ ก็ง่าย สะดวกทั้งผู้จ่ายและผู้เรียกเก็บเงิน เพียงเชิญขุนทองเข้ากลุ่ม หรือ สร้างกลุ่มใหม่แล้วให้ขุนทองจัดการการเงินในกลุ่มของคุณ

เพียงมีขุนทอง ไว้ในไลน์กลุ่มก็หายห่วงเรื่องการหารเงินกับเดอะแก๊งค์ เพราะ กว่า 90% ของผู้ใช้เรียกเก็บเงินได้ภายใน 1 วัน

แชทบอท คืออะไร?

แชทบอทเป็นระบบการโต้ตอบอัตโนมัติเพื่ิอช่วยทำ "งาน" ให้เรา

"ขุนทอง" เป็นแชทบอทที่จะช่วยคุยในการ หารค่าใช้จ่าย และ เรียกเก็บเงินเพื่อนๆ ในกลุ่มแชทไลน์ ซึ่งถือเป็นแชทบอทเปิดให้ใช้งานฟรีเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับทุกคน

Notice

เรียกเก็บเงินเพื่อนSee more

เก็บรายเดือน (Scheduled Bill)

ช่วยเก็บบิลค่าใช้จ่ายประจำเดือนที่ต้องเอามาหารกัน เช่น สตรีมมิ่งออน์ไลน์ Netflix ที่แชร์ดูและแชร์จ่ายกัน ขุนทองจะแจ้งเตือนและตามเก็บเงินจนครบ จ่ายบิลได้ตรงตามเวลา

#เก็บรายเดือน
เก็บแบบหารเท่า

พิมพ์ "เก็บเงิน 50 บาท @ชื่อเพื่อน @ชื่อเพื่อน" หรือ พิมพ์ "#สร้างบิล" และเลือกว่าเก็บใครบ้าง เก็บคนละกี่บาท

#สร้างบิล
เก็บแบบหารไม่เท่า

พิมพ์ "ขุนทอง" เลือก "สร้างบิล" และใส่ว่าเก็บใครบ้าง เก็บคนละกี่บาท และกำหนดจำนวนของแต่ละคน

#สร้างบิล
เก็บเงินจากใบเสร็จ

พิมพ์ “ขุนทอง” หรือ “เก็บเงิน" เลือก “ถ่ายรูปใบเสร็จ” หรือ อัพโหลดรูปใบเสร็จ เพื่อนำใบเสร็จมาใช้ในการคิดเงินเพื่อนๆ

#ถ่ายรูปใบเสร็จ

จ่ายเงินเพื่อนSee more

จ่ายด้วยบัญชี K PLUS

1. ผูกบัญชี K PLUS กับขุนทอง สามารถกดจ่ายเงินได้เลย ไม่ต้องสลับหน้าจอแอพพลิเคชั่น 2. จ่ายด้วย K PLUS ขุนทองจะพาไปยังหน้อจอ K PLUS พร้อมใส่เลขบัญชีและจำนวนเงินให้ ผู้จ่ายตรวจสอบความถูกต้องและกดยืนยันการจ่าย

จ่ายด้วย E-Slip ที่มี QR Code

จ่ายด้วย Mobile Banking อื่น และส่ง E-Slip ที่มี QR Code เข้ากลุ่มสนทนา ซึ่งขุนทองจะตรวจสอบความถูกต้องรายละเอียดการโอนเงิน ทั้งบัญชีผู้รับเงินและจำนวนเงินจาก QR Code

Mixed media feedSee more

Country or region: Thailand