เก็บแบบหารไม่เท่า

#สร้างบิล

พิมพ์ "ขุนทอง" เลือก "สร้างบิล" และใส่ว่าเก็บใครบ้าง
เก็บคนละกี่บาท และกำหนดจำนวนของแต่ละคน

More from this accountSee all