เก็บเงินจากใบเสร็จ

#ถ่ายรูปใบเสร็จ

พิมพ์ “ขุนทอง” หรือ “เก็บเงิน"
เลือก “ถ่ายรูปใบเสร็จ” หรือ อัพโหลดรูปใบเสร็จ
เพื่อนำใบเสร็จมาใช้ในการคิดเงินเพื่อนๆ

More from this accountSee all