KhunThong (ขุนทอง)

เนื่องจากการใช้งานมากกว่าปกติในช่วงเดือนที่ผ่านมา ทำให้ระบบอัตโนมัติของการส่ง message ผ่านไลน์ไม่สามารถดำเนินการได้ตามปกติ แต่ระบบขุนทองยังใช้งานได้ตามปกติ ทำให้ผู้ใช้งานอาจไม่ได้ข้อความยืนยันการสร้...

39 likes16 commentsLINE VOOM