เก็บรายเดือน (Scheduled Bill)

#เก็บรายเดือน

ช่วยเก็บบิลค่าใช้จ่ายประจำเดือนที่ต้องเอามาหารกัน เช่น สตรีมมิ่งออน์ไลน์ Netflix ที่แชร์ดูและแชร์จ่ายกัน ขุนทองจะแจ้งเตือนและตามเก็บเงินจนครบ จ่ายบิลได้ตรงตามเวลา

More from this accountSee all