จ่ายด้วย E-Slip ที่มี QR Code

จ่ายด้วย Mobile Banking อื่น และส่ง E-Slip ที่มี QR Code เข้ากลุ่มสนทนา ซึ่งขุนทองจะตรวจสอบความถูกต้องรายละเอียดการโอนเงิน ทั้งบัญชีผู้รับเงินและจำนวนเงินจาก QR Code

More from this accountSee all