จ่ายด้วยบัญชี K PLUS

1. ผูกบัญชี K PLUS กับขุนทอง สามารถกดจ่ายเงินได้เลย ไม่ต้องสลับหน้าจอแอพพลิเคชั่น 2. จ่ายด้วย K PLUS ขุนทองจะพาไปยังหน้อจอ K PLUS พร้อมใส่เลขบัญชีและจำนวนเงินให้ ผู้จ่ายตรวจสอบความถูกต้องและกดยืนยันการจ่าย

จ่ายด้วย E-Slip ที่มี QR Code

จ่ายด้วย Mobile Banking อื่น และส่ง E-Slip ที่มี QR Code เข้ากลุ่มสนทนา ซึ่งขุนทองจะตรวจสอบความถูกต้องรายละเอียดการโอนเงิน ทั้งบัญชีผู้รับเงินและจำนวนเงินจาก QR Code