เก็บแบบหารเท่า

#สร้างบิล

พิมพ์ "เก็บเงิน 50 บาท @ชื่อเพื่อน @ชื่อเพื่อน" หรือ
พิมพ์ "#สร้างบิล" และเลือกว่าเก็บใครบ้าง เก็บคนละกี่บาท

More from this accountSee all