จ่ายด้วยบัญชี K PLUS

1. ผูกบัญชี K PLUS กับขุนทอง
สามารถกดจ่ายเงินได้เลย
ไม่ต้องสลับหน้าจอแอพพลิเคชั่น
2. จ่ายด้วย K PLUS ขุนทองจะพาไปยังหน้อจอ
K PLUS พร้อมใส่เลขบัญชีและจำนวนเงินให้ ผู้จ่ายตรวจสอบความถูกต้องและกดยืนยันการจ่าย

More from this accountSee all