KhunThong (ขุนทอง)

Friends 673,489

ใครๆก็ใช้ "ขุนทอง"more

“ขุนทอง” Chatbot เหรัญญิก เพื่อนคู่ใจในการเรียกเก็บเงิน ไม่ว่าหารแบบไหนๆ ก็ง่าย สะดวกทั้งผู้จ่ายและผู้เรียกเก็บเงิน เพียงเชิญขุนทองเข้ากลุ่ม หรือ สร้างกลุ่มใหม่แล้วให้ขุนทองจัดการการเงินในกลุ่มของคุณ

เพียงมีขุนทอง ไว้ในไลน์กลุ่มก็หายห่วงเรื่องการหารเงินกับเดอะแก๊งค์ เพราะ กว่า 90% ของผู้ใช้เรียกเก็บเงินได้ภายใน 1 วัน

แชทบอท คืออะไร?more

แชทบอทเป็นระบบการโต้ตอบอัตโนมัติเพื่ิอช่วยทำ "งาน" ให้เรา

"ขุนทอง" เป็นแชทบอทที่จะช่วยคุยในการ หารค่าใช้จ่าย และ เรียกเก็บเงินเพื่อนๆ ในกลุ่มแชทไลน์ ซึ่งถือเป็นแชทบอทเปิดให้ใช้งานฟรีเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับทุกคน

Notice

เรียกเก็บเงินเพื่อน

จ่ายเงินเพื่อน

Mixed media feedmore

profileImg
KhunThong (ขุนทอง)
เหรัญญิกพันธุ์ใหม่