มี.ค. 2552

เข้าร่วมเป็นสมาชิกของ Financial Planning Standards Board Ltd. (FPSB) นับเป็นสมาชิกลำดับที่ 22 จากสมาชิกรวม 26 ประเทศทั่วโลก