น้องนัท

#ติดตัวจริง

สอบครั้งแรก ได้อันดับ2
สายอำนวยการ(อคฝ.)

More from this accountSee all

น้องเหนือ

สอบครั้งแรก ได้อันดับ1 สายอำนวยการ(อคฝ.)

น้องเจมส์

สอบครั้งแรก ได้อันดับ1 สายปราบปราม ปี64

น้องคิม

สอบครั้งแรก ได้อันดับ1 สายปราบปราม ปี64

น้องคิว

สอบครั้งแรก ได้อันดับ1 สายปราบปราม ปี64

น้องเอก

สอบครั้งแรก ได้อันดับ2 สายปราบปราม ปี64