น้องคิว

#ติดตัวจริง

สอบครั้งแรก ได้อันดับ1
สายปราบปราม ปี64

More from this accountSee all

น้องนัท

สอบครั้งแรก ได้อันดับ2 สายอำนวยการ(อคฝ.)

น้องเจมส์

สอบครั้งแรก ได้อันดับ1 สายปราบปราม ปี64

น้องเอก

สอบครั้งแรก ได้อันดับ2 สายปราบปราม ปี64

น้องเหนือ

สอบครั้งแรก ได้อันดับ1 สายอำนวยการ(อคฝ.)

น้องคิม

สอบครั้งแรก ได้อันดับ1 สายปราบปราม ปี64