น้องคิม

#ติดตัวจริง

สอบครั้งแรก ได้อันดับ1
สายปราบปราม ปี64

More from this accountSee all

น้องเอก

สอบครั้งแรก ได้อันดับ2 สายปราบปราม ปี64

น้องนัท

สอบครั้งแรก ได้อันดับ2 สายอำนวยการ(อคฝ.)

น้องคิว

สอบครั้งแรก ได้อันดับ1 สายปราบปราม ปี64

น้องเจมส์

สอบครั้งแรก ได้อันดับ1 สายปราบปราม ปี64

น้องเหนือ

สอบครั้งแรก ได้อันดับ1 สายอำนวยการ(อคฝ.)