น้องเจมส์

#ติดตัวจริง

สอบครั้งแรก ได้อันดับ1
สายปราบปราม ปี64

More from this accountSee all

น้องคิว

สอบครั้งแรก ได้อันดับ1 สายปราบปราม ปี64

น้องเหนือ

สอบครั้งแรก ได้อันดับ1 สายอำนวยการ(อคฝ.)

น้องคิม

สอบครั้งแรก ได้อันดับ1 สายปราบปราม ปี64

น้องนัท

สอบครั้งแรก ได้อันดับ2 สายอำนวยการ(อคฝ.)

น้องเอก

สอบครั้งแรก ได้อันดับ2 สายปราบปราม ปี64