ทพ. ธีรัช สว่างปัญญางกูร

#ขูดหินปูน#โรคเหงือก#TeethCleaning

Dr. Teerat Sawangpanyangkura, DDS. MSc.
สาขาปริทันตวิทยา Periodontist

- ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต
- ฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้านเพื่ออนุมัติบัตรสาขาปริทันตวิทยา

- Doctor of Dental Surgery (DDS.)
- Residency Training Program in Periodontology