ผศ. ทพญ. พรรณวดี พันธัย

#ขูดหินปูน#โรคเหงือก#TeethCleaning

Assist. Prof. Dr. Panwadee Bandhaya. DDS., MSc., Dip. Thai Board
สาขาปริทันตวิทยา Periodontist

- ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต
- วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาปริทันตวิทยา
- อนุมัติบัตร สาขาปริทันตวิทยา

- Doctor of Dental Surgery (DDS.)
- Master of Science in Periodontics
- Diplomate Thai Board in Periodontics