เฟิร์นเขากวาง Fern

เฟิร์นเขากวาง กระถาง 5"

More from this accountSee all

คล้า #11 Calathea

คล้า #11 (คาลาเทีย) กระถาง 5"

เฟิร์นหางปลา Fern

เฟิร์นหางปลา กระถาง 5"

เฟิร์นขนนก Fern

เฟิร์นขนนก กระถาง แขวน

ไฮเดรนเยีย Hydrangea

ไฮเดรนเยีย คละสี กระถาง 5"

เฟิร์นโอซาก้า Fern

เฟิร์นโอซาก้า กระถาง 5"

สับปะรดสี Bromeliad

สับปะรดสี (Guzmania, Vriesea, etc.) มีหลายสี หลากสายพันธุ์ กระถาง 5"

หน้าวัว Anthurium

หน้าวัวกระกาง สายพันธุ์ฮอลแลนด์ (Anthura) มีหลายสี หลากสายพันธุ์ กระถาง 7"

แก้วสารพัดนึก ใบเล็ก Alocasia

แก้วสารพัดนึก ใบเล็ก กระถาง 5"

คล้า #81 Calathea

คล้า #81 (คาลาเทีย) กระถาง 5"

เฟิร์นซุปเปอร์คริซซี่ Fern

เฟิร์นซุปเปอร์คริซซี่ กระถาง 5"

บีโกเนีย Begonia

บีโกเนีย คละสี กระถาง 5"

คล้า #02 Calathea

คล้า #02 (คาลาเทีย) กระถาง 5"

คล้า #03 Calathea

คล้า #03 (คาลาเทีย) กระถาง 5"

แก้วสารพัดนึก ใบใหญ่ Alocasia

แก้วสารพัดนึก ใบใหญ่ กระถาง 5"

คล้า #01 Calathea

คล้า #01 (คาลาเทีย) กระถาง 5"