คล้า #03 Calathea

คล้า #03 (คาลาเทีย) กระถาง 5"

More from this accountSee all

เฟิร์นเขากวาง Fern

เฟิร์นเขากวาง กระถาง 5"

หน้าวัว Anthurium

หน้าวัวกระกาง สายพันธุ์ฮอลแลนด์ (Anthura) มีหลายสี หลากสายพันธุ์ กระถาง 7"

คล้า #11 Calathea

คล้า #11 (คาลาเทีย) กระถาง 5"

เฟิร์นโอซาก้า Fern

เฟิร์นโอซาก้า กระถาง 5"

แก้วสารพัดนึก ใบเล็ก Alocasia

แก้วสารพัดนึก ใบเล็ก กระถาง 5"

คล้า #81 Calathea

คล้า #81 (คาลาเทีย) กระถาง 5"

เฟิร์นซุปเปอร์คริซซี่ Fern

เฟิร์นซุปเปอร์คริซซี่ กระถาง 5"

คล้า #01 Calathea

คล้า #01 (คาลาเทีย) กระถาง 5"

ไฮเดรนเยีย Hydrangea

ไฮเดรนเยีย คละสี กระถาง 5"

คล้า #02 Calathea

คล้า #02 (คาลาเทีย) กระถาง 5"

แก้วสารพัดนึก ใบใหญ่ Alocasia

แก้วสารพัดนึก ใบใหญ่ กระถาง 5"

สับปะรดสี Bromeliad

สับปะรดสี (Guzmania, Vriesea, etc.) มีหลายสี หลากสายพันธุ์ กระถาง 5"

บีโกเนีย Begonia

บีโกเนีย คละสี กระถาง 5"

เฟิร์นขนนก Fern

เฟิร์นขนนก กระถาง แขวน

เฟิร์นหางปลา Fern

เฟิร์นหางปลา กระถาง 5"