หน้าวัว Anthurium

หน้าวัวกระกาง สายพันธุ์ฮอลแลนด์ (Anthura) มีหลายสี หลากสายพันธุ์ กระถาง 7"

บีโกเนีย Begonia

บีโกเนีย คละสี กระถาง 5"

สับปะรดสี Bromeliad

สับปะรดสี (Guzmania, Vriesea, etc.) มีหลายสี หลากสายพันธุ์ กระถาง 5"

ไฮเดรนเยีย Hydrangea

ไฮเดรนเยีย คละสี กระถาง 5"

คล้า #01 Calathea

คล้า #01 (คาลาเทีย) กระถาง 5"

คล้า #02 Calathea

คล้า #02 (คาลาเทีย) กระถาง 5"

คล้า #03 Calathea

คล้า #03 (คาลาเทีย) กระถาง 5"

คล้า #11 Calathea

คล้า #11 (คาลาเทีย) กระถาง 5"

คล้า #81 Calathea

คล้า #81 (คาลาเทีย) กระถาง 5"

แก้วสารพัดนึก ใบเล็ก Alocasia

แก้วสารพัดนึก ใบเล็ก กระถาง 5"

แก้วสารพัดนึก ใบใหญ่ Alocasia

แก้วสารพัดนึก ใบใหญ่ กระถาง 5"

เฟิร์นขนนก Fern

เฟิร์นขนนก กระถาง แขวน

เฟิร์นเขากวาง Fern

เฟิร์นเขากวาง กระถาง 5"

เฟิร์นโอซาก้า Fern

เฟิร์นโอซาก้า กระถาง 5"

เฟิร์นซุปเปอร์คริซซี่ Fern

เฟิร์นซุปเปอร์คริซซี่ กระถาง 5"

เฟิร์นหางปลา Fern

เฟิร์นหางปลา กระถาง 5"