สภาองค์กรผู้บริโภค

Friends 8,050

www.tcc.or.th

Mixed media feedSee more

Social media

Follow us on social media

หน้าโปรไฟล์See more

video

เมื่อคุณเป็น 'ผู้บริโภค' แล้ว เท่ากับว่า มีสิทธิที่จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายนะครับ
- - - - -
สิทธิผู้บริโภคต่อมาที่ผู้บริโภคควรทราบ คือ สิทธิในการเลือกสินค้าหรือบริการ หรือ ชื่อเต็ม ๆ ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522
.
"สิทธิที่จะมีอิสระในการเลือกหาสินค้าหรือบริการ ได้แก่ สิทธิที่จะได้รับสินค้าหรือรับบริการโดยความสมัครใจของผู้บริโภค และปราศจากการชักจูงใจอันไม่เป็นธรรม"
.
ผู้บริโภคอย่างเรา เวลาจะที่ซื้อสินค้าหรือบริการอะไรก็ตาม เราก็ต้องได้เลือกด้วยการตัดสินใจของตัวเอง ผู้ประกอบการจะมาบังคับให้เลือกสินค้าของเขาไม่ได้นะ หรือแม้แต่กำลังจะลงทุนอะไรแต่ละทีก็จะต้องลงทุนด้วยความสมัครใจ ถ้าถูกบังคับให้ต้องเซ็นสัญญาลงทุนก็ห้ามเซ็นเด็ดขาด
.
หากผู้บริโภคพบว่าตัวเองถูกบังคับให้เลือกและของที่เลือกก็ดันไม่ดีอีกนั้น ผู้บริโภคสามารถร้องเรียนไปยังผู้ประกอบการได้ หรือ ในอีกทาง คือ การร้องเรียนไปที่หน่วยงานรัฐอย่าง สคบ. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ หรือ องค์กรอิสระที่ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของผู้บริโภคในทุกด้านอย่าง สภาองค์กรของผู้บริโภค ได้เช่นเดียวกัน
.
เมื่อพบปัญหาที่ละเมิดสิทธิผู้บริโภค หรือ เหตุการณ์ที่เอาเปรียบผู้บริโภค ผู้บริโภคในฐานะที่มีสิทธิตามที่กฎหมายกำหนดไว้ ควรพิทักษ์สิทธิผู้บริโภคของตัวเอง ด้วยการเรียกร้อง หรือ ร้องเรียน กันนะครับ นอกจากจะพิทักษ์สิทธิของตัวเองแล้วยังเป็นการพิทักษ์สิทธิให้กับผู้บริโภคคนอื่น ๆ ได้ด้วยนะครับ
.
ผู้บริโภคสามารถเข้ามาพูดคุยเรื่องราวผู้บริโภคกับเรากันได้
หากวันนี้มีปัญหาผู้บริโภคอยากปรึกษาเรา หรือ พรุ่งนี้อยากร้องเรียน ติดต่อผ่านช่องทาง ดังต่อไปนี้ได้เลยครับ
.
e - mail : tcc.complaint@thaiconsumerscouncil.org
Inbox Facebook : สภาองค์กรของผู้บริโภค
Twitter : @tccthailand
.

Country or region: Thailand