สภาองค์กรผู้บริโภค

สภาองค์กรของผู้บริโภค ขอเชิญทุกคนร่วมรับชม รับฟัง แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ... 📌📑 เวทีเปิดเผยข้อมูลงานวิจัย : การผลักดันนโยบายและมาตรการคุ้มครองผู้บริโภค ด้านสิทธิ UCEP . วันจันทร์ ที่ 30 มกราคม 2566...

0 likes0 commentsLINE VOOM