สภาองค์กรผู้บริโภค

บุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าต้องห้าม ผู้ผลิต / นำเข้า / ขาย / ซื้อ / ครอบครอง มีความผิดตามกฎหมาย ----- จริง ๆ แล้วปัจจุบันบุหรี่ไฟฟ้าถือเป็นสินค้าต้องห้าม ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้บารากู่และ...

0 likes0 commentsLINE VOOM