สภาองค์กรผู้บริโภค

สภาองค์กรของผู้บริโภคมีบทบาทที่สำคัญต่อสังคมไทย ในการช่วยดูแล ปกป้อง เป็นปากเป็นเสียง และให้ความเป็นธรรมต่อผู้บริโภค ซึ่งเป็นบทบาทที่ยาก เพราะเกี่ยวข้องกับทุกเรื่องทั้งขนส่งมวลชน ไฟฟ้า พลังงาน สิ่งแ...

0 likes0 commentsLINE VOOM