สภาองค์กรผู้บริโภค

“สภาผู้บริโภค ควรมีอำนาจในการดำเนินการในเรื่องผู้บริโภคมากขึ้น หากเป็นได้เพียงผู้เสนอแนะ ก็จะทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ ปัจจุบัน ภาครัฐมีนโยบายเรื่องการผ่องถ่ายอำนาจของภาครัฐสู่เอกชน เพื่อให้เขาเป็...

0 likes0 commentsLINE VOOM