จัดฟันร่วมกับการผ่าตัดขากรรไกร

จัดฟันก่อนเพื่อเรียงฟันให้เรียบ แก้ปัญหาฟันซ้อนเก หรือปิดช่องว่าง ใช้เวลา 1-1.5 ปี จึงผ่าตัดขากรรไกรโดยทันตแพทย์เฉพาะทางด้านศัลยกรรมช่องปากและใบหน้า โดยจะให้การรักษาในโรงพยาบาลร่วมกับการดมยาสลบ ใช้เวลาผ่าตัด 3-5 ชั่วโมง คนไข้ต้องนอนพักที่โรงพยาบาล 2-3 วัน

*ค่าผ่าตัดกระดูกขากรรไกรเดียว (one jaw) 150,000 บาท

*ค่าผ่าตัดสองกระดูกขากรรไกร (2 jaws) 300,000 บาท

คนไข้จ่ายค่านอนโรงพยาบาลและดมยาสลบโดยตรงกับทางโรงพยาบาล

จากนั้นหลังผ่าตัด 1 เดือน จะจัดฟันต่อเพื่อเก็บรายละเอียดของการสบฟัน ใช้เวลาประมาณ 1-1.5 ปี จึงเสร็จการจัดฟัน

ราคาทั้งหมดโดยประมาณ ไม่รวมค่าผ่าตัดขากรรไกร 70000-80000 บาท ขึ้นกับระยะเวลาการจัดฟัน

ปรึกษากับเราได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
******************
Braces with jaw surgery. The whole treatment will be given by our orthodontist and surgeon. Free of charge consultation is offered.