จัดฟันโลหะ

เคสยากไม่กลัวค่า ผ่าตัดขากรรไกรร่วมด้วยมาปรึกษาได้เลยค่ะ ฟันล่างครอบฟันบน ฟันยื่น ฟันห่าง