ฟอกสีฟันซูม Zoom Whitening

9000 บาทสำหรับการฟอกสีฟันแบบซูม (ทำที่คลินิก)

*เราแนะนำให้ขูดหินปูนก่อนฟอกสีฟันเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

9000 Baht for "Zoom" Teeth whitening.
* It is advisable to have teeth cleaning in order to get the effective result.