ทพญ. ภัทริกา อังกสิทธิ์

#ทำฟันปลอมครอบฟัน#DentureCrown#ทำฟันเชียงใหม่

Dr.Pattarika Angkasith. DDS., MS.​
สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ Prosthodontist

- ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต
- ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยศาสตร์การแพทย์คลินิคสาขาทันตกรรมประดิษฐ์
- ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยอลาบาม่า สหรัฐอเมริกา
- ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยอลาบาม่า สหรัฐอเมริกา

- Doctor of Dental Surgery (DDS.)
- Higher Graduate Diploma in Clinical Science(Prosthodontics)
- Certificate in Advanced Education in Prosthodontics, the University of Alabama at Birmingham School of Dentistry, USA
- Master of Science in Prosthodontics, the University of Alabama at Birmingham School of Dentistry, USA