ผศ. ทพ. วีระชัย ธรรมวานิช

#ทำฟันปลอมครอบฟัน#DentureCrown#ทำฟันเชียงใหม่

Asst. Prof. Dr. Veerachai Thumwanit, DDS. MSc.​, Dip. Thai Board
สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ Prosthodontist

- ทันตแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางการแพทย์คลินิก (ทันตกรรมประดิษฐ์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- อนุมัติบัตรสาขาทันตกรรมประดิษฐ์ สหรัฐอเมริกา
- อนุมัติบัตรสาขาทันตกรรมประดิษฐ์ (ประเทศไทย)

- Doctor of Dental Surgery (DDS.), Faculty of Dentistry, Chiangmai Univerisity
- Certificate in Prosthodontics from Chulalongkorn University
- Certificate in Advanced Education in Prosthodontics School of Dentistry, Loma Linda University, USA (2000)
- Certificate Fellowship in Maxillofacial Prosthodontics School of Dentistry, Loma Linda University, USA (2001)
- Certificate Fellowship in Implant Dentistry School of Dentistry, Loma Linda University, USA (2002)
- Diplomate of The American Board of Prosthodontics (2003)
- Diplomate of The Thai Board of Prosthodontics (2012)