ผศ.ทพญ. วรรณภา จินาเดช

#ทำฟันเด็ก#Pedodontist#ทำฟันเชียงใหม่

Assist. Prof. Dr. Wannapa Chinadet. DDS. MS.​
สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก Pedodontist

- ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม อันดับ 1)
- ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก มหาวิทยาลัยอลาบาม่า สหรัฐอเมริกา
- วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก มหาวิทยาลัยอลาบาม่า สหรัฐอเมริกา

-Doctor of Dental Surgery (DDS.) First Class Honor
- Certificate in Pediatric Dentistry. University of Alabama at Birmingham, Alabama, USA
- Advanced Education in Pediatric Dentistry. University of Alabama at Birmingham, Alabama, USA