ทพ. อาทิตย์ สิทธิพรชัย

#จัดฟันเชียงใหม่#Invisalign#BracesChiangmai

Dr. Arthit Sittipornchai. DDS., MSc., Dip. Thai Board
สาขาทันตกรรมจัดฟัน Orthodontist

- ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต
- อนุมัติบัตรสาขาทันตกรรมจัดฟัน
- รับรองการจัดฟันใสจากบริษัท Align Technology, USA

- Doctor of Dental Surgery (DDS.)
- Master of Science in Orthodontics
- Diplomate Thai Board In Orthodontics
- Preferred Invisalign Provider from Align Technology, USA