SOFA SYSTEM

ระบบโซฟาประกอบของเอพินาปรับเปลี่ยนรูปแบบได้อย่างอิสระ สามารถจัดวางได้พอดีกับทุกขนาดของห้องอย่างสมบูรณ์แบบ หน่วยของโซฟาหลากหลายขนาดทั้งที่นั่งเดี่ยว ที่นั่งคู่ และที่นั่งแบบเบด (1P, 2P และ B) โครงสร้างไม้จริงทุกชิ้นส่วน ทุกหน่วยโซฟายึดประกบกันด้วยน็อต ทำให้สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบได้ไม่จำกัด