RECLINER

เก้าอี้พักผ่อนปรับระดับ โครงสร้างผลิตจากไม้จริงทุกชิ้นส่วน อีกหนึ่งชิ้นงานที่เอพินาภาคภูมิใจ ออกแบบและผลิตอย่างปราณีต แข็งแรงตลอดอายุการใช้งาน พนักพิงปรับเอนได้ถึง 5 ระดับ ด้วยกลไกสลักไม้เรียบง่าย ถือเป็นเอกลักษณ์หนึ่งเดียวของเอพินา พร้อมสตูลพักเท้าในดีไซน์เดียวกัน