พ.ศ.2552

บริษัทได้รับรางวัลชนะเลิศ "สุดยอด SMEs แห่งชาติ " (SMEs National Awards 2009)ประเภทธุรกิจ Software & Applicationซึ่งเป็นรางวัลจากฯพณฯ นายกรัฐมนตรี อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ จัดประกวดโดยสสว.กระทรวงอุตสาหกรรม

More from this accountSee all

พ.ศ.2543

ก่อตั้ง บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด เป็นบริษัทในเครือของ บริษัท บิซิเนส แอนด์ เทคโนโลยี่ จำกัด

พ.ศ.2529

ก่อตั้ง บริษัท บิซิเนส แอนด์ เทคโนโลยี่ จำกัด เป็นบริษัทรุ่นแรกของประเทศไทยที่บุกเบิกพัฒนาโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป ภายใต้ชื่อ “Business Plus”

-

บริษัทฯ นำมาตรฐาน CMMI Level3 เข้ามาใช้ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ ซึ่งเป็นมาตรฐานการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่สากลยอมรับ

พ.ศ.2551

บริษัทและลูกค้าได้รับรางวัล “โล่พระอาทิตย์ทองคำประจำปี 2551” ในฐานะผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ไทยและผู้ใช้ซอฟต์แวร์ไทยได้อย่างเป็นเลิศ จาก ATSI และ SIPA

พ.ศ.2554

บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลด้านวิศวกรรม ซอฟต์แวร์ ISO/IEC 29110 : 2011 จาก TUV NORD ด้วยความร่วมมือระหว่าง สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

พ.ศ.2552

บริษัทและลูกค้าไดรับรางวัล “โล่พระอาทิตย์ทองคำประจำปี 2552” ในฐานะผูพัฒนาซอฟต์แวร์ไทยและผู้ใช้ ซอฟต์แวร์ไทยได้อย่างเป็นเลิศ จาก ATSI และ SIPA

-

บริษัทได้รับ Certificate of TQS / ISO15504 รับรองมาตรฐาน การผลิต คุณภาพซอฟต์แวร์ โดยสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ แห่งชาติร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย

-

สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย อนุมัติตราสัญลักษณ์ Thailand Software Yes ให้กับ Business Plus Software ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ของคนไทย ที่พัฒนาโดย บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด

พ.ศ.2553

บริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบบริหารงานด้านคุณภาพ ISO 9001:2008 จาก BM TRADA REGISTRAR THAILAND Co., Ltd. ตามมาตรฐาน UKAS