พ.ศ.2551

บริษัทและลูกค้าได้รับรางวัล “โล่พระอาทิตย์ทองคำประจำปี 2551” ในฐานะผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ไทยและผู้ใช้ซอฟต์แวร์ไทยได้อย่างเป็นเลิศ จาก ATSI และ SIPA

More from this accountSee all