พ.ศ.2529

ก่อตั้ง บริษัท บิซิเนส แอนด์ เทคโนโลยี่ จำกัด เป็นบริษัทรุ่นแรกของประเทศไทยที่บุกเบิกพัฒนาโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป ภายใต้ชื่อ “Business Plus”

More from this accountSee all