ลวดเย็บกระดาษ ลวดกลม และลวดแบน

฿1

ลวดเย็บทุกเบอร์ ทุกขนาด ทั้งลวดกลม และ ลวดแบน มีทั้ง 1. แบบมีแกน ขนาด 2กิโลกรัม 2. 15กิโลกรัม 3. ไม่มีแกน 2กิโลกรัม

More from this accountSee all