ใบมีดแท่นตัดทุกชนิด ทุกขนาด

฿1

ใบมีดแท่นตัดทุกชนิด ทุกขนาด สำหรับ 1. เครื่องตัดกระดาษ 2. เครื่องเย็บมุงหลังคา 3. เครื่องเย็บสมุดนักเรียน 4. เครื่องแบ่งตัดกระดาษม้วน 5. เครื่องผลิตกระดาษ ฯลฯ

More from this accountSee all