ใบมีดแท่นตัดทุกชนิด ทุกขนาด฿1

ใบมีดแท่นตัดทุกชนิด ทุกขนาด สำหรับ 1. เครื่องตัดกระดาษ 2. เครื่องเย็บมุงหลังคา 3. เครื่องเย็บสมุดนักเรียน 4. เครื่องแบ่งตัดกระดาษม้วน 5. เครื่องผลิตกระดาษ ฯลฯ

ลวดเย็บกระดาษ ลวดกลม และลวดแบน฿1

ลวดเย็บทุกเบอร์ ทุกขนาด ทั้งลวดกลม และ ลวดแบน มีทั้ง 1. แบบมีแกน ขนาด 2กิโลกรัม 2. 15กิโลกรัม 3. ไม่มีแกน 2กิโลกรัม

หัวเย็บ และ อะไหล่แท้ ทุกชิ้น ฿1

หัวเย็บ และ อะไหล่แท้ ทุกชิ้น (made in the USA) สำหรับ 1. เครื่องเย็บ Bosstitch, 2. Muller Martini, 3. Heidelberg, 4. Hohner, 5. OSAKO, 6. Horizon, 7. Harris/Sheridan, และ เครื่องเย็บจีนทุกรุ่น

อะไหล่สึกหรอแท้ นำเข้าจากยุโรป฿1

อะไหล่สึกหรอแท้ นำเข้าจากยุโรป เช่น 1. ไฟเบอร์HDPEรองมีดตัด 2. เข็มเย็บกี่ทุกรุ่น 3. ใบมีดบากร่องคาร์ไบด์ ทุกขนาดทั้งสำหรับเครื่องญี่ปุ่น และ เครื่องยุโรป 4. เซ็นเซอร์/สายพานฟัน/สำหรับเครื่องพับสตาร์