DMG Books

DMG Books

@dmgbooksFriends 3,307

Timeline

“เพราะในโลกนี้มีทนายความเป็นล้านคน แต่คนที่ได้รับเกียรติให้ทำหน้าที่ดูแลด้านการศึกษา ให้กับกษัตริย์สองพระองค์ ในโลกนี้มีอยู่ไม่กี่คน” ครั้งหนึ่งในชีวิต .. ร่วมรำลึกถึงวันคล้ายวันสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 วันที่ 13 ตุลาคม 2559 ร่วมเดินทางไปยั ...See More
See More
Top