DMG Books

#ถ้ำอชันต้า หมายเลข 1 ภาพเขียนสี พระโพธิ์สัตว์ บันลือโลก!! ถ้ำหมายเลข 1 เป็นถ้ำพุทธมหายานที่ได้รับการกล่าวขวัญไปทั่วโลกว่า มีภาพเขียนสีที่งดงามมากที่สุด แม้เวลาจะผ่านมานานถึงกว่า 1,500 ปี ภาพก็ยั...

1 like0 commentsLINE VOOM