DMG Books

กราบสักการะ #พระพุทธเมตตา พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ พระพักตร์เปี่ยมไปด้วยความอ่อนโยน เมตตากรุณา พร้อมถวายข้าวมธุปายาส ผ้าห่มสีดุจดั่งทองคำ ดอกไม้สักการะ และปฏิบัติ เจริญจิตภาวนา ถวายเป็นพุทธบูชา พระ...

1 like0 commentsLINE VOOM