ฟิวเนอรัล แพลน

Friends 1,181

จัดงานศพ ลอยอังคาร

Social media

Follow us on social media

เก็บร่างรอการฌาปณกิจSee more

video

การเก็บร่างผู้วายชนม์เพื่อรอการฌาปนกิจ โดยปกติจะกระทำเมื่อเจ้าภาพยังไม่ประสงค์ที่จะทำพิธีฌาปนกิจ (เก็บร่างภายหลังจากการสวดพระอภิธรรม)

ทั้งนี้จะเก็บร่างไว้นานเท่าไหร่นั้น ขึ้นกับความประสงค์และเหตุผลของแต่ละครอบครัว

Mixed media feed

Country or region: Thailand