ฟิวเนอรัล แพลน

ขอบุญกุศลที่ลูกหลานได้ตั้งใจบำเพ็ญกุศล ได้ถึงแก่ดวงจิตของผู้วายชนม์ จะรับรู้ก็ดี ไม่รับรู้ก็ดี …. หากท่านถึงทุกข์ ขอให้พ้นจากทุกข์ หากถึงสุขก็ขอให้สุขยิ่งๆขึ้นไป ฟิวเนอรัล แพลน นำ ActivePure Techn...

0 likes0 commentsLINE VOOM