คศ. 1997

เศรษฐกิจตกต่ำในประเทศไทย ทำให้ประสบปัญหาเงินทุนหมุนเวียนในการนำไปซื้อปุ๋ยและยาฆ่าแมลงเพื่อบำรุงสวนมะพร้าว

More from this accountSee all