รับสมัครโปรประจำสาขาศรีนครินทร์ อายุ25-35ปี (ประสบการณ์ใช้ภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ) ได้รับการรับรองจากสมาคมกอล์ฟ