Golf square Academy

Friends 1,395

Golf Square Academy

ข้อมูลบัญชีSee more

สถาบันสอนกอล์ฟที่มีสวิงที่สวยที่สุด ตีไกล ไดร์ฟตรง ชิพไปดำ โปรหนุ่มไฟแรงประสบการณ์การสอนกว่า10ปี

Mixed media feed

งานSee more

รับสมัครโปรประจำสาขาศรีนครินทร์ อายุ25-35ปี (ประสบการณ์ใช้ภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ) ได้รับการรับรองจากสมาคมกอล์ฟ

Country or region: Unspecified