เป็นห้องอาบน้ำรวม สไตล์ชายชาติทหาร แมน ๆ อาบน้ำคุยกันครับ