Great Cadet Tutor

Friends 3,339

GCT ปั้นได้ 👍

Mixed media feed

Great Cadet Tutor

" พื้นฐานไม่ดี GCT ปั้นได้ " สถาบันกวดวิชา Great Cadet Tutor : GCT มีสถานที่เป็นเอกเทศ กว้างขวาง สิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ไม่ใช่ตึกแถว มีเนื้อที่มากกว่า 3 ไร่ และห่างไกลจากแหล่งมั่วสุม จึงทำให้มั่นใจได้ว่า บุตรหลานของท่าน จะได้เรียนในสถานที่ที่เหมาะสมอย่างยิ่ง สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของสถาบัน หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดการสมัครได้เลย : ) ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ . • สาขา ปทุมธานี (สำนักงานใหญ่) - 0949509159 พี่อ้น - 0949509591 พี่รุ่ง - 0946989159 ออฟฟิต www.greatcadettutor.com www.facebook.com/greatcadettutor สาขาต่างๆ ของ GCT . • สาขาน่าน 0949509159 พี่อ้น • สาขาแพร่ 0850408046 พี่นก • สาขาอุตรดิตถ์ 0964274510 พี่ทิพย์

✎ ตัวอาคาร

อาคารสองชั้น ชั้นที่ 1 เป็นห้องนอน ชั้นที่ 2 เป็นห้องเรียน

✎ ห้องนอน

ภายในห้องนอนประกอบไปด้วย เตียงสองชั้น ตู้ล็อคเกอร์ พร้อมด้วยเครื่องปรับอากาศ และมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลน้อง ๆ ตลอดเวลา

✎ ห้องอาบน้ำ

เป็นห้องอาบน้ำรวม สไตล์ชายชาติทหาร แมน ๆ อาบน้ำคุยกันครับ

✎ ห้องเรียน

บรรยากาศภายในห้องเรียน

Country or region: Unspecified